Điều kiện thành lập hợp tác xã vận tải

Thành lập hợp tác xã vận tải. Điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập kinh doanh vận tải. Những lưu ý khi thành lập công ty trọn gói hay hợp tác xã vận tải. Nhắc đến hợp tác xã thì mọi người hay nghĩ đến những ngành nghề trong lĩnh vực sản […]

Quy định pháp luật về người đại điện công ty

Quy định về người đại điện theo pháp luật công ty cổ phần, công ty TNHH. Giám đốc công ty cổ phần có được đồng thời làm giám đốc công ty TNHH không? Người đại diện theo pháp luật là một vị trí rất quan trọng trong doanh nghiệp theo đó tìm hiểu về quyền […]

Cách lấy lại tiền từ tài khoản công ty do chuyển sai

Cách lấy lại tiền khi chuyển nhầm tiền vào tài khoản công ty. Lấy tiền của người khác chuyển nhầm vào tài khoản có vi phạm pháp luật không? Sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp số hóa đã tạo điều kiện thuận tiện cho mọi người trong việc thực hiện […]